2 29

Open

恆久展示作品

The Man Who Measures the Clouds

Jan FABRE

© Angelos bvba
photo : NAKAMICHI Atsushi / Nacása & Partners

製作的構想來自於一個在監獄中成為鳥類學者的囚犯所說的話。仰望天空,激發人們對生與死及人身自由問題的思考。